Handels- og Medlemsbetingelser 

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Hosh Yoga Studio forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, mail, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Hosh Yoga Studio.

§2 Medlemsbetingelser
Hosh Yoga Studio kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i studiet.

§3 Varighed/Medlemskab
Ved PBS /DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Under nogle omstændigheder kan der ske hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Prisændringer
Hosh Yoga Studio forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via mail (til de medlemmer, der har oplyst mailadresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§5 Ledige pladser
Hosh Yoga Studio kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle ”princippet.

§6 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest 3 timer før holdstart, ellers pålægges et gebyr på 50 kr eller 1 klip. Afbud til ene-lektioner skal meldes senest dagen før kl. 20 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

§7 Værdigenstande
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet Hosh Yoga Studio ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§8 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Hosh Yoga Studio er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Hosh Yoga Studio tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§9 Sygdom
I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et 6 eller 12 måneders medlemskab i bero.

§10 Ferie
Et 6 eller 12 måneders medlemskab kan sættes i bero ved 3 ugers sammenhængende ferie. Dette meddeles via mail. I løbet af et ferie år holder Hosh Yoga Studio, ferielukket i 6 uger om året. Dette oplyses på hjemmesiden senest 3 mdr. inden studiet holder ferielukket.

§11 Hold udbud
Hosh Yoga Studio har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§12 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§13 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede mailadresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

Forbehold for ændringer
Hosh Yoga Studio forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.